Nowo wybranym Sekretarzem Diecezji Wschodniej został pastor Mateusz Krzesiński, wcześniej pracownik Diecezji Południowej i również Diecezji Wschodniej. Aktualnie finalizuje swój doktorat z teologii na Uniwersytecie w Manchesterze.