NABÓR NA STANOWISKO ADMINISTRATORA DIECEZJALNEGO

NABÓR NA  STANOWISKO ADMINISTRATORA DIECEZJI WSCHODNIEJ

 Zarząd Diecezji Wschodniej ogłasza nabór na stanowisko administratora nieruchomości diecezjalnych.

 Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Rodzaj pracy:  elastyczne  godziny  pracy

               Wymagania dotyczące kandydatów:

 • Przynależność do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i wierność jego standardom etycznym.
 • Dobrze widziane wykształcenie lub praktyka zawodowa związana z administracją nieruchomościami lub budownictwem
 • Wiedza w zakresie prowadzenia i nadzorowania dokumentacji nieruchomości, dokumentacji administracyjnej, sporządzania raportów kasowych administracji, oraz nadzorowania realizacji wpłat i opłat.
 • Wiedza w zakresie sporządzania, lub zlecenia sporządzania kosztorysów przedwykonawczych i powykonawczych planowanych inwestycji.
 • Wiedza w zakresie dokonywania oględzin technicznych budynków w związku z awariami i planowanymi inwestycjami remontowo – budowlanymi.
 • Wiedza w zakresie nadzoru, odbioru i rozliczeń inwestycji.
 • Wiedza w zakresie wypełniania i terminowego składania  deklaracji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz dokonanie wpłat w obowiązującym terminie.
 • Zdolność do dokonywania analizy wysokości i regulowania stawek czynszowych, renegocjowania lub aneksowania zawartych umów.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, samochodu.
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność do współpracy z Zarządem, Radą Diecezji oraz organami kolegialnymi powołanymi przez władze Diecezji.
 • Kreatywność i zaangażowanie

Oferty wraz z CV należy przysyłać do dnia 26 maja 2020 pod adres:

Diecezja Wschodnia, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa,

Można  przysyłać także mailowo pod jeden z adresów : diecezja.wschodnia@adwent.pl lub: remigiusz.krok@adwent.pl