• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Nabożeństwo Jubileuszowe z okazji 40-lecia zboru w Puławach

W sobotę, 8 września w sali hotelu „Pikul” w Puławach odbyło się nabożeństwo dziękczynne z okazji 40-lecia zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach. Gośćmi nabożeństwa byli: pastor Ryszard Jankowski – przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, pastor Piotr Stachurski – przewodniczący Diecezji Wschodniej, Anna Słonecka-Polok, rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, pastor Władysław Polok- były przewodniczący Kościoła, pastor Piotr Heród – były przewodniczący Diecezji Wschodniej. W nabożeństwie uczestniczyli oprócz wyznawców z Puław, goście związani w przeszłości ze zborem w Puławach oraz wyznawcy z okręgu lubelskiego. Nabożeństwo było także poświęcone 100 rocznicą odzyskania niepodległości oraz rocznicy 130-lecia adwentyzmu
w Polsce. Odczytany odczytany został list Zarządu Kościoła, nawiązujący do tych dwóch rocznic. Odczytany został także list gratulacyjny prezydenta miasta Puławy, wystosowany
z okazji jubileuszu zboru. Wzruszającym momentem była modlitwa obecnych na uroczystości pastorów, błogosławiąca i poświęcająca Bogu zbór w Puławach i jego kierownictwo.
Kazanie wygłosił pastor Ryszard Jankowski, nawiązując do specyfiki adwentyzmu oraz roli adwentystów dnia siódmego w lokalnej społeczności.
Po południu odbył się czas wspomnień z multimedialną prezentacją zdjęć ilustrujących historię zboru oraz wspomnieniami wyznawców i pastorów związanych ze zborem
w Puławach. Szczególną refleksją podzielił się pastor Piotr Heród – przewodniczący Diecezji Wschodniej w czasie, gdy został zorganizowany zbór w Puławach.
Ostatnią częścią jubileuszu był koncert charytatywny chóru Adventus pod dyrekcją Mariusza Gebla z udziałem Anny Samusionek, prezentującej poezję religijną. Koncert został zorganizowany przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną i był poświęcony pomocy Dorocie Olszewskiej, młodej kobiecie, dotknięte bardzo ciężką chorobą. Podczas koncertu zebrano kwotę 2000 zł.
Na jubileuszu zboru obecne były media. ORTV Głos Nadziei nagrywał materiał, który zostanie wykorzystany do nabożeństwa radiowego, które 25 listopada zostanie wyemitowane
w Polskim Radio, a lokalna puławska telewizja LPU TV przygotowywała reportaż, poświęcony jubileuszowi i Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego.

Pastor Remigiusz Krok