• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Odeszła Siostra Kazimiera Wójcik

Z przykrością informujemy, że w dniu 7 stycznia 2020 w Bielsku Białej zmarła Siostra Kazimiera Wójcik, wieloletni pracownik biura Diecezji Wschodniej. Siostra Kazimiera była żoną pastora Mariana Wójcika, byłego przewodniczącego Diecezji Wschodniej, przez kilkadziesiąt lat wspierając go w służbie zarówno na terenie naszej Diecezji, jak i w późniejszym czasie w posłudze na terenie Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku Białej. Zarząd Diecezji składa pastorowi Marianowi Wójcikowi serdeczne wyrazy współczucia.