• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Odszedł pastor Igor Baron

W dniu 29 lipca 2019 po ciężkiej chorobie, w wieku 45 lat zmarł pastor Igor Baron. Pastor Baron od 2018 roku pełnił służbę pastorską w Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wcześniej przez wiele lat był wykładowcą oraz prorektorem Wyższej Szkoły Teologiczno- Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Był cenionym wykładowcą, szanowanym pastorem, a przede wszystkim mężem i ojcem dwóch synów. Rodzinie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia .

Zarząd Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.