• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Ordynacja pastorska pastora Piotra Byliny.

W dniu 9 marca, podczas nabożeństwa okręgowego w Lidzbarku Warmińskim, mogliśmy przeżywać niezwykle chwile. W gronie braci, sióstr oraz przyjaciół naszego Kościoła z okręgu warmińsko-mazurskiego odbyła się uroczystość ordynacji pastora Piotra Byliny. Słowem Bożym i modlitwą ordynacyjną służył Przewodniczący Kościoła pastor Ryszard Jankowski, życiorys pastora Piotra przedstawił Sekretarz Diecezji pastor Mariusz Zaborowski. Przewodniczący Diecezji pastor Piotr Stachurski przeczytał słowa przekazania pełnomocnictwa kaznodziejskiego. Senior okręgu warmińsko-mazurskiego pastor Mieczysław Tarasiuk oficjalnie przyjął pastora Piotra Bylinę do grona kaznodziejskiego a siostra Renata Stachurska w ciepłych słowach powitała siostrę Alicję Bylinę w gronie żon pastorskich. Uroczystość przebiegała w atmosferze wdzięczności Bogu za drogę jaką dotychczas prowadził pastora Piotra.

Piotr Bylina, syn Barbary i Andrzeja, urodził się 25.06.1986 roku w Świebodzinie (woj. lubuskie). Tam spędził dzieciństwo i młodość, przeżył również wiele niezapomnianych chwil w towarzystwie sióstr Marii i Iwony, rodziny, a także wielu kolegów i koleżanek.

                Około 1994 roku do drzwi rodziny Bylinów zapukał kolporter – Krzysztof Morozowski, który umiejętnie rozmawiając z panią domu, wzbudził zainteresowanie Ewangelią. W kolejnych latach Piotr wraz z mamą i siostrami uczęszczał do lokalnego zboru. W nim poznawał Chrystusa, którego ostatecznie w roku 2004 przyjął jako swojego Pana
i Zbawiciela. W kolejnym roku zdał maturę, i przygotowany przez pastora Mariusza Adamczyka, przyjął chrzest. W tym czasie mocno zaangażowany był w życie młodzieży
z lokalnego zboru, gdzie ujawniły się jego duchowe dary a także poznał Alicję, swoją przyszłą żonę.

                Wewnętrznie przekonany o powołaniu do służby pastorskiej, za radą wspólnoty wierzących, rozpoczął w 2005 roku studium Teologii Biblijnej w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. W marcu kolejnego roku zaangażowany został przez Diecezję Zachodnią do służby na terenie Kaszub jako kurier „Znaków Czasu”. Następnie, we wrześniu, rozpoczął służbę jako pionier misji globalnej w Płocku, w Diecezji Wschodniej. 8 października 2006 roku, ożenił się z Alicją Brezgieł, która od tamtej pory zawsze wspierała go, oraz angażowała się aktywnie w różne działania ewangelizacyjne. Przez kilka kolejnych lat współpracował z siostrą Walentyną Davydyuk, i Grupą Misyjną „Trzej Aniołowie” oraz działał misyjnie na terenie Płocka. Tu na świat przyszły obie jego córki – Kasia i Dorotka.

                W styczniu 2010 roku rozpoczął służbę pastorską, którą kontynuował na terenie Płocka, opiekując się także przez pewien czas grupami w Sochaczewie i Ciechanowie. Od marca 2012 roku służy jako pastor w Lidzbarku Warmińskim, współpracując i ucząc się
u boku pastorów Adama Plesa i Mieczysława Tarasiuka. W 2016 roku rozpoczął studia magisterskie prowadzone przez Andrews University w porozumieniu z WSTH. Od września 2017 roku opiekuje się również zborem w Olsztynie, oraz grupą w Iławie.

Pastor Piotr Bylina wyraził wdzięczność Bogu w następujących słowach.

„Najlepszą decyzją, jaką dotychczas podjąłem w życiu, było przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela i Pana, a także pozwolenie by On mnie prowadził. Dziękuję Bogu za Jego miłosierdzie i powołanie. Dziękuję każdemu, kim Bóg posłużył się, bym mógł wytrwać przy Nim i w Jego powołaniu” – pastor Piotr Bylina.