• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Ostrołęka – powołanie grupy

Drodzy, pragniemy przekazać wam radosne wieści z Ostrołęki. W szczególny dla nas Dzień Pański – 20 października 2018 roku mogliśmy przezywać nabożeństwo powołania grupy w Ostrołęce. Po modlitwie, odczytaniu psalmu i studium biblijnym lekcji szkoły sobotniej pt. „Aby wszyscy byli jedno”, w części przeznaczonej na dzielenie się doświadczeniami i refleksjami wystąpił przewodniczący Diecezji Wschodniej – Piotr Stachurski, którego mieliśmy przyjemność posłuchać również w drugiej części nabożeństwa, w skierowanych do nas słowach zachęty opartych na tekście Dziejów Apostolskich 2,42-47. Następnie, w oparciu o uchwałę Rady Diecezji ustanowiona została oficjalnie grupa Ostrołęce. Powołano także osoby na funkcje Starszego, Sekretarza i Skarbnika.

Praca ewangelizacyjna w Ostrołęce prowadzona byłą od wielu lat, w czasie których zaangażowani byli w nią pracownicy Diecezji w osobach Pawła Pawluczuka, Piotra Hoffmana czy Piotra Gołaszewskiego. Aktualnie służbę w tym mieście pełni – od 1 sierpnia 2015 roku – ewangelista Wojciech Didyk. W czasie służby naszego brata chrzest przyjęło 6 osób.

Chwała Bogu Wszechmogącemu za pracę tutaj wykonaną i pragniemy, żeby Boży Duch nadal nam błogosławił i przyprowadzał zagubione owieczki do Jezusa Chrystusa.

 

– Sekretarz Grupy w Ostrołęce