Pożegnaliśmy Kazimierę Wójcik

We wtorek, 14 stycznia 2020 roku w Domu Opieki Społecznej „Samarytanin” w Bielsku Białej odbyło się nabożeństwo pożegnalne po zmarłej Siostrze Kazimierze Wójcik. Zmarłą wspominali: w imieniu Zarządu Kościoła i instytucji kościelnej- pastor Maksymilian Adam Szklorz, skarbnik Kościoła, w imieniu Domu Opieki Społecznej „Samarytanin”, dyrektor Zygmunt Jaksz, w imieniu Diecezji Wschodniej- pastor Remigiusz Krok, sekretarz Diecezji. Końcowego pożegnania, w bardzo wzruszający sposób dokonał pastor- senior Marian Wójcik, mąż zmarłej. Kazanie wygłosił pastor Zenon Korosteński, senior okręgu bielsko- cieszyńskiego.  w uroczystości uczestniczyła rodzina zmarłej, pensjonariusze i pracownicy DOS „Samarytanin”, wyznawcy i pastorzy z okolicznych zborów adwentystycznych, przedstawiciele zboru w Lublinie. Kazimiera Wójcik była pracownikiem wielu instytucji kościelnych: Zarządu Kościoła, Seminarium Duchownego, Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, a także pracownikiem biurowym Diecezji Wschodniej pod koniec lat 80-tych XX wieku. Wspierała swojego męża Mariana przez kilkadziesiąt lat w pełnionej przez niego służbie pastorskiej na terenie Diecezji Wschodniej, m.in. w okresie, gdy mąż był przewodniczącym Diecezji. Była niezwykle ciepłą, serdeczną, gościnną i otwartą osobą. Ostatnie lata spędziła razem z mężem w Domu Opieki Społecznej „Samarytanin”, gdzie pastor Marian Wójcik pełnił funkcję kapelana. Zmarła  po długiej chorobie w dniu 7 stycznia 2020 roku w wieku 83 lat. Uroczystości pogrzebowe z pochowaniem urny z prochami zmarłej w jej rodzinnym Zakrzówku na Lubelszczyźnie planowane są na maj b.r.