Pożegnaliśmy pastora Igora Barona

W czwartek, 1 sierpnia w auli im. Zachariasza Łyko  Wyższej Szkoły Humanistyczno- Teologicznej w Podkowie Leśnej  pożegnaliśmy pastora Igora Barona. W nabożeństwie uczestniczyli najbliżsi zmarłego, współpracownicy i studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno- Teologicznej w Podkowie Leśnej, przedstawiciele władz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, zborów adwentystycznych,  znajomi i przyjaciele zmarłego.

Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno- Humanistycznej, prof. Anna Polok przedstawiła postać i dorobek zmarłego. Igora Barona w imieniu jego wychowanków wspominał pastor Dariusz Lazar, a w imieniu zboru w Mszczonowie, którym opiekował się pastor Baron, przemawiał Zdzisław Anulak.

Pastor Adam Grześkowiak, przyjaciel i współpracownik pastora Barona w poruszającym wystąpieniu artykułował pytania, które pojawiają się w związku ze śmiercią Igora Barona, sięgając do starotestamentowej Księgi Daniela, w której interpretacji specjalizował się zmarły. Podczas uroczystości pieśni śpiewał chór „Adventus” z Podkowy Leśnej, a Anna Samusionek przedstawiła wiersz „Spieszmy się kochać ludzi” autorstwa księdza Jana Twardowskiego.

Podczas uroczystości na cmentarzu w Podkowie Leśnej, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, pastor Ryszard Jankowski pożegnał zmarłego w imieniu duchownych oraz całego Kościoła. Pastor Mariusz Maikowski, który towarzyszył Igorowi w czasie ciężkiej choroby,  dzielił się przesłaniem nadziei zmartwychwstania, opierając się na ewangelicznej historii wzbudzenia Łazarza. Swoje wystąpienie zakończył cytatem kazania Igora Barona, zatytułowanego „Śmierć i  zmartwychwstanie”: Mogą spotkać nas w życiu naprawdę ciężkie chwile: trudności, cierpienia i zwątpienia. Lecz w tej historii on pokazuje, że ma moc nad historią i nie tylko moc nad naszym życiem i śmiercią, on ma też moc, aby uzdrowić twoje życie i dać ci zmartwychwstanie”.

Trumna z ciałem zmarłego została złożona do grobu przy dźwiękach pieśni wykonywanej przez chór „Adventus” oraz melodii „Cudowna Boża łaska” w wykonaniu zespołu „Piątka dla Jezusa” z  Mszczonowa.

Cała uroczystość była transmitowana w internecie dzięki telewizji nadzieja.tv.

Igor Baron urodził się 20 czerwca 1974 roku w Mołdawii, skąd przybył do Polski, by studiować teologię adwentystyczną. Po uzyskaniu licencjatu w Wyższym Seminarium Duchownym w Podkowie Leśnej, następnie uzyskał magisterium teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Swój rozwój naukowy kontynuował, uzyskując tytuł doktora w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Przez wiele lat był wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno- Humanistycznej w Podkowie Leśnej, pełniąc także funkcję dyrektora Instytutu Seminaryjno- Pastoralnego, a także prorektora ds. studenckich. Wykładał wiele przedmiotów, a ulubionymi były: Księga Daniela i język hebrajski.  Brał aktywny udział w działalności uczelnianego wydawnictwa Signa Temporis, był autorem wielu artykułów.  

W listopadzie 2018 rozpoczął nowy etap służby jako pastor w Diecezji Wschodniej. Opiekował się zborami w Podkowie Leśnej i Mszczonowie, zyskując swoim zaangażowaniem i służbą całym sercem wielki szacunek i sympatię wyznawców. Równocześnie do funkcji pastora, pełnił także funkcję starszego zboru w Podkowie Leśnej.

Igor Baron od roku 2001 był mężem Beaty z domu Burger. W tym małżeństwie urodziło się dwóch synów: Gabriel i Natan. Razem tworzyli ciepłą, pełną miłości rodzinę.

Zmarł 29 lipca 2019 w wyniku ciężkiej choroby.

Pożegnaliśmy uznanego teologa i wykładowcę, poświęconego duszpasterza, kolegę w służbie pastorskiej, a przede wszystkim męża i ojca, brata w Chrystusie. Człowieka głębokiej wiary,  dobrego, pełnego ciepła i zainteresowania innymi.

Składając wyrazy współczucia najbliższym, żywimy nadzieję spotkania z Igorem w dniu zmartwychwstania podczas powrotu Chrystusa.

Foto: nadzieja.tv