Przesłanie przewodniczącego Diecezji do wyznawców Kościoła, w związku z ponowną organizacją nabożeństw.