• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Refleksje po zjeździe

Drodzy Bracia i Siostry w Diecezji Wschodniej.
Właśnie za pośrednictwem You Tube uczestniczyliśmy w Waszym sobotnim nabożeństwie na Zjeździe Diecezji Wschodniej. Jesteśmy częścią Waszej wspaniałej Rodziny i chociaż rozłączeni tysiącami kilometrów, to nasze serca były z Wami, z Waszym śpiewem, modlitwami i kazaniem Słowa Bożego przez brata Daniela Dudę. Braciom w Nowym Zarządzie Diecezji Wschodniej życzymy, by nie poprzestawali na swoich dotychczasowych osiągnięciach, ale według myśli z kazania szukali nowych więzi i możliwości, zainspirowali pożyteczne zmiany według Bożego planu i Bożych zamierzeń. Braciom Mirosławowi Karaudzie, Remigiuszowi Krokowi i Grzegorzowi Korczycowi życzymy owocnego kierowania tą częścią adwentystycznej wspólnoty, jaką jest Diecezja Wschodnia, pod kierownictwem Ducha świętego.

W oczekiwaniu na rychłe przyjście Pana Jezusa w chwale
Elżbieta i Jan Jankiewiczowie