Witamy w serwisie Rady i Zarządu Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

Wszystkie dokumenty dostępne w serwisie, zapisane zostały w popularnym formacie PDF, do otwarcia którego niezbędny jest program Adobe Reader. Ważniejsze dokumenty będą dodatkowo zabezpieczane hasłami. W tym wypadku członkowie Rady i Zarządu Kościoła otrzymają takie hasła za pośrednictwem e-maila.