TRANSMISJE INTERNETOWE NABOŻEŃSTW W SOBOTĘ, 28 MARCA

Zapraszamy do oglądania transmisji internetowych nabożeństw w najbliższą sobotę, 28 marca. Nabożeństwa będą odbywały się wyłącznie z udziałem osób bezpośrednio zaangażowanych w ich organizację. 

Wszystkie nabożeństwa będą miały jednakowe ramy czasowe:

godz.9.30- studium Biblii (szkoła sobotnia)

godz.11.00- kazanie 

Zbór Warszawa- Centrum: https://www.youtube.com/channel/UCjZCB3Rp1ModQqeTQvpZACg

kazanie wygłosi pastor Mirosław Karauda

Zbór w Podkowie Leśnej: www.nadzieja.tv – kazanie wygłosi pastor Mariusz Zaborowski

Zbór Łódź- Widzew- http://www.lodz.adwent.pl – kazanie wygłosi pastor Marek Micyk