• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Uroczystość powołania zboru w Siedlcach

Dnia 8. grudnia 2018 r. w Siedlcach odbyło się uroczyste nabożeństwo podczas, którego na nowo powołano do istnienia zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dotychczas społeczność wierzących w tym mieście zorganizowana była w formie grupy, co oznaczało, że najważniejsze kwestie związane z jej formalnym funkcjonowaniem podejmowane były na posiedzeniach Rady Diecezji Wschodniej. Jednak domyślnym oraz optymalnym stanem rzeczy jest działanie wspólnoty jako samodzielnego zboru, gdzie rozmaite odpowiedzialności realizowane są przez wyznawców powołanych na odpowiednie funkcje, takie jak starszy zboru, sekretarz, skarbnik, diakon itd. Ze względu na to, iż grupa w Siedlcach spełniła wymóg co do liczebności wyznawców, nic nie stało na przeszkodzie, aby reaktywować formułę zboru, który już kiedyś w tym mieście funkcjonował.
Na uroczystość przybyli zaszczytni goście: Przewodniczący Diecezji Wschodniej – pastor Piotr Stachurski, sekretarz Diecezji Wschodniej – pastor Mariusz Zaborowski oraz senior Okręgu Mazowieckiego (a także były duszpasterz zboru siedleckiego w latach ’90) – pastor Mariusz Maikowski. Okoliczność ta nie mogła odbyć się bez obecności wyznawców z sąsiedniego zboru w Łukowie.
W pierwszej części nabożeństwa, którą prowadziła siostra Halina Cabaj, szkołę sobotnią przeprowadził miejscowy pastor, Konrad Pasikowski. Natomiast w drugiej części nabożeństwa wierzący mogli wysłuchać Słowa Bożego skierowanego przez pastora Piotra Stachurskiego w oparciu o historie z Księgi Nehemiasza. Jedną z przewodnich myśli tego kazania było hasło „Jeden obok drugiego” (Ne 3), które miało pobudzić słuchaczy do tego, aby wspólnie działali na rzecz zboru oraz lokalnej społeczności.
Po wysłuchanym kazaniu nastąpiła oficjalna część, w której pastor Mariusz Zaborowski przypomniał wszystkim zgromadzonym podstawowe zasady wiary streszczone w wyznaniu wiary, a pastor Mariusz Maikowski zaprosił wszystkich członków nowopowstałego zboru do przodu. Całość zwieńczona została modlitwą pastora Piotra Stachurskiego, podczas której duchowni błogosławili zbór i oddali go pod opiekę Bogu przez symboliczne podniesienie rąk.
Po części oficjalnej nastąpiło pierwsze, krótkie zebranie zboru, prowadzone przez pastora Maikowskiego, na którym rozpoczęto procedurę wyborów zborowych.
Ostatnim punktem programu był wspólny obiad – czas wspólnego posiłku i dobrych rozmów. Zbór w dniu jego powołania liczył 20 osób.

Konrad Pasikowski