Uroczystości chrztu świętego w zborze w Lidzbarku Warmińskim

W sobotę, 11 lipca 2020 roku Jeziorze Wielochowo koło Lidzbarka Warmińskiego odbył się chrzest młodego małżeństwa Justyny i Radosława Stelmaszczyków. Chrztu katechumenom udzielił pastor Piotr Stachurski. Oboje zostali przyjęci do zboru w Lidzbarku Warmińskim.

To była już druga uroczystość chrztu świętego w zborze w Lidzbarku Warmińskim w ostatnim czasie. Poprzedni (wspominaliśmy o nim na naszej stronie) odbył się w dniu 6 czerwca w Olsztynie, gdy zostały ochrzczone także dwie osoby.

Jedną z nich mająca 86 lat Salomea, której dziadkowie byli adwentystami dnia siódmego, którzy zasiali ziarni, kiełkujące po wielu latach. Niejednokrotnie podczas spotkań biblijnych przed chrztem, na czytane słowa Biblii Salomea reagowała: „to mi dziadzio czytał”, czy też „to mi babcia mówiła”.

Podobnie, nieco dłuższego czasu potrzeba było w przypadku Krystyny, która otrzymała Biblię 30 lat temu od adwentystki, Marii Kwiatkowskiej. Lektura Pisma Świętego powodowała wprowadzanie jego treści do swojego życia, łącznie ze spełnionym pragnieniem przyjęcia chrztu przez zanurzenie.

Nowym wyznawcom oraz całemu zborowi w Lidzbarku Warmińskim redakcja serwisu życzy wielu błogosławieństw Bożych.

(materiał przygotowany na podstawie relacji korespondenta zborowego, przesłanych w dniach: 1 lipca i 10 sierpnia 2020 roku).