Wydarzenia w czerwcu i lipcu w Diecezji Wschodniej

Czerwiec i lipiec tego roku obfitował w szereg dobrych wydarzeń w zborach Diecezji Wschodniej. Poniżej prezentujemy krótki przegląd najważniejszych z nich:

             1 czerwca, Warszawa – nabożeństwo dziękczynne kończące XXVII Zjazd Diecezji Wschodniej. Nabożeństwo odbyło się w siedzibie Społeczności Chrześcijańskiej Północ. W nabożeństwie uczestniczyli delegaci na zjazd oraz wyznawcy ze zborów naszej diecezji. Kazania wygłosili: Daniel Duda z Wydziału Transeuropejskiego oraz Mirosław Karauda – nowy przewodniczący Diecezji Wschodniej. Podczas nabożeństwa podziękowano dotychczasowemu zarządowi i radzie Diecezji oraz przedstawiono nowy zarząd i nową radę.

8 czerwca, Siedliszcze – Jubileuszowe nabożeństwo z okazji 50- lecia działalności zboru w Chojeńcu (okręg lubelski), w którym uczestniczyło 150 wyznawców z okręgu lubelskiego oraz innych miejsc. Gośćmi nabożeństwa byli: pastor Ryszard Jankowski – przewodniczący Kościoła,  pastor Maksymilian Adam Szklorz- skarbnik Kościoła oraz pastor Mirosław Karauda- przewodniczący Diecezji Wschodniej. W ramach jubileuszu odbył się charytatywny koncert piosenek Anny German w wykonaniu Magdaleny Malisz. Zebrane środki przeznaczono na działalność domu dziecka w Siedliszczu.

14-16 czerwca, Radom – biwak radomskiej i lubelskiej drużyny Pathfidner.  Podczas biwaku odbyło się przyrzeczenie piątki radomskich zuchów Adventurer.

15 czerwca, Lidzbark Warmiński- chrzest święty, podczas którego zanurzono osiem osób. Pięć z nich dołączyło do zboru w Lidzbarku Warmińskim, kolejne trzy – do zboru w Olsztynie. Nabożeństwo było jednocześnie okazją do pożegnania duszpaterza tych zborów, pastora Piotra Byliny, który został powołany do funkcji sekretarza Diecezji Zachodniej.

19-24 czerwca, Borki k. Białegostoku – Biwak Pathfinder Chorągwi Wschodniej „Dziki Zachód”. Ponad stu zuchów i harcerzy z naszej diecezji poznawało  poprzez zabawę początki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i najważniejsze postacie tamtego okresu historii Kościoła. Podczas biwaku odbyło się przyrzeczenie zuchów i harcerzy. Pożegnano pełniącą przez 10 lat funkcję Komendanta Chorągwi druhnę Mirosławę Grześkowiak oraz powitano nowego komendanta- druha Mariusza Rawińskiego.

22 czerwca, Siedlce – chrzest 17- letniego Jakuba, który dołączył do zboru w Siedlcach.

22 czerwca, Warszawa –Centrum – Wieczór włoski, prezentujący kulturę, muzykę i zwyczaje włoskie. Wykład poświęcony związkowi Italii z Biblią zaprezentował prof. Bernard Koziróg. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób.

23 czerwca, Warszawa – pierwsze posiedzenie Rady Diecezji XXVII kadencji. Radni dokonali kliku ważnych decyzji personalnych- powołano  dyrektorów sekretariatów, seniorów okręgów oraz dokonano korekt w obsadzie pastorskiej zborów.

26 czerwca, Warszawa- Centrum- chrzest trzech osób, które dołączyły do tego zboru.

30 czerwca – 6 lipca, Lublin- Misyjny obóz młodzieżowy „Odpal rzeczywistość” w którym uczestniczyło kilkanaście osób z całego kraju, zorganizowany przez Katarzynę Śleszyńską i Marię Jaworską—Trzop. Uczestnicy obozu  każdego dnia na ulicach Lublina  prezentowali zasady zdrowego życia poprzez adresowaną do młodzieży grę pod tym samym tytułem.

6 lipca, Lublin – chrzest Kamila, który dołączył do miejscowego zboru.

6 lipca, Lidzbark Warmiński – nabożeństwo połączone z uroczystością błogosławienia piątki dzieci z miejscowego zboru.

20 lipca, Włodawa – chrzest Estery, który odbył się w rzece Bug na granicy polsko- białoruskiej. W nabożeństwie nad brzegiem Bugu uczestniczyło kilkadziesiąt osób z całego kraju. Estera dołączyła do miejscowego zboru.

20 lipca, Zatonie – Wśród 21 osób ochrzczonych podczas Campu w Zatoniu, znalazła się trójka katechumenów ze zborów naszej Diecezji.

25 lipca, Chruślanki Józefowskie – Chrzest 15- letniego Filipa, który został wyznawcą zboru w Lublinie.

27 lipca- 4 sierpnia, Zamość – Diecezjalna kampania ewangelizacyjna „Życie ma sens”, z udziałem wolontariuszy z różnych zborów Diecezji. Akcja zaczęła się koncertem charytatywnym piosenek Anny German w wykonaniu Magdaleny Malisz. Podczas koncertu zebrano środki na rzez domu dziecka w Zamościu. Przez cały tydzień odbywało się Expo zdrowie oraz codzienne wykłady na temat zdrowia oraz seria wykładów biblijnych „Życie ma sens”, prezentowanych przez pastora Grzegorza Korczyca.

Zapraszam przedstawicieli zborów do przysyłania informacji o wydarzeniach w Waszych zborach pod adres: diecezjawsch@adwent.pl lub remigiusz.krok@adwent.pl.

                                                                                                                                     Opracował: Remigiusz Krok