XI KONGRES GRUPY MISYJNEJ „TRZEJ ANIOŁOWIE”

Długi weekend, rozpoczynający listopad stał się okazją do spotkania wolontariuszy misyjnych na XI  Ogólnopolskim Kongresie Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”, który odbył się w Milanówku koło Warszawy.

W ciągu trzech dni uczestnicy kongresu mieli okazję słuchać kazań i wykładów, których motywem przewodnim było usprawiedliwienie z wiary w  świetle dyskusji podczas sesji Generalnej Konferencji  Kościoła Adwentystów w Minneapolis w 1888 roku, uważanej za jedno z najważniejszych wydarzeń teologicznych w historii adwentyzmu. Podczas spotkania odbywały się także warsztaty z dziedziny misjologii, psychologii i zasad zdrowego życia. Był także czas na wymianę doświadczeń misyjnych, relacjonowanych przez osoby z różnych krajów (najliczniejszą stanowili goście z Ukrainy).

Podczas kongresu odbyły się także imprezy towarzyszące, skierowane do mieszkańców Milanówka: odbył się koncert muzyki religijnej, w którym wystąpił m.in. chór z Ukrainy, wystawa Biblii oraz wykłady religijne.