• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

XI KONGRES GRUPY MISYJNEJ „TRZEJ ANIOŁOWIE”

Długi weekend, rozpoczynający listopad stał się okazją do spotkania wolontariuszy misyjnych na XI  Ogólnopolskim Kongresie Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”, który odbył się w Milanówku koło Warszawy.

W ciągu trzech dni uczestnicy kongresu mieli okazję słuchać kazań i wykładów, których motywem przewodnim było usprawiedliwienie z wiary w  świetle dyskusji podczas sesji Generalnej Konferencji  Kościoła Adwentystów w Minneapolis w 1888 roku, uważanej za jedno z najważniejszych wydarzeń teologicznych w historii adwentyzmu. Podczas spotkania odbywały się także warsztaty z dziedziny misjologii, psychologii i zasad zdrowego życia. Był także czas na wymianę doświadczeń misyjnych, relacjonowanych przez osoby z różnych krajów (najliczniejszą stanowili goście z Ukrainy).

Podczas kongresu odbyły się także imprezy towarzyszące, skierowane do mieszkańców Milanówka: odbył się koncert muzyki religijnej, w którym wystąpił m.in. chór z Ukrainy, wystawa Biblii oraz wykłady religijne.