Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Statutu Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Rada Diecezji uchwałą RK 243/XVIII/2022 podjęła decyzję o zwołaniu XXVIII zwyczajnego Zjazdu Diecezji Wschodniej. Obrady Zjazdu rozpoczną się w czwartek 1 czerwca 2023 roku i trwać będą do godzin popołudniowych dnia następnego, tj. 2 czerwca. Miejscem obrad będzie aula Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 3 czerwca (sobota) w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy al. Solidarności 76a.

Prosimy Was o modlitwy w intencji zbliżającego się Zjazdu.

przewodniczący Diecezji Wschodniej
Mirosław Karauda