Diakonat jest jedną z najstarszych służb w kościele chrześcijańskim, sięgający swoją historią niemal początków pierwszej wspólnoty w Jerozolimie (Dz 6,1-6).

Istotą służby diakonów w Kościele jest wychodzenie naprzeciw potrzebom wyznawców: duchowym,  duszpasterskim, emocjonalnym a także egzystencjalnym. Zadaniem diakonów jest także: troska o pomieszczenia zborów oraz troska o przebieg oraz wyposażenie różnych uroczystości kościelnych.

Diakonat jest bardzo ważną służbą – często niewidoczną, ale wnoszącą w życie wyznawców kościoła poczucie bycia dowartościowanymi, zaopiekowanymi. Szczególnie jest ważne w przypadku osób starszych, chorych, mających różne problemy.

Służba diakonów i diakonis nie ogranicza się jedynie do wyznawców Kościoła. Są oni gotowi nieść pomoc i wsparcie każdemu, kto tego potrzebuje.

W tym miejscu będą zamieszczane materiały dotyczące służby diakonów.

Diakoni-pasterze-zboru-podrecznik