Pomoc Ukrainie

Środki pieniężne, które będą przeznaczone na pomoc uchodźcom, można przekazywać wpłacając na konto:

59 1750 0012 0000 0000 2765 4711 z dopiskiem „Ukraina”.