Modlitwa ma znaczenie

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Chrystusie,

 

Koniec roku to kolejny powód do wyrażenia wdzięczności naszemu Niebiańskiemu Ojcu za Jego opiekę, pomoc, prowadzenie oraz za pocieszenie i nadzieję w doświadczeniach. Początek nowego roku to czas, gdy z ufnością możemy wyciągać swe ręce i wznosić serca w szczerej, żarliwej modlitwie prosząc o łaskę oraz moc na dni i miesiące, które przed nami. Wszak Wszechmogący Bóg zmienia rzeczywistość i czyni prawdziwą różnicę w życiu Twoim i innych w odpowiedzi na modlitwy wiary.

Wszystkie nabożeństwa na terenie Diecezji Wschodniej koncentrują się dziś na Bogu, który odpowiada na wstawiennicze modlitwy. Niechaj Słowo Boże a także przygotowany i wręczany dziś materiał „Modlitwa ma znaczenie” nieustannie inspirują nas wszystkich do doświadczania Bożego działania.

Czy chciałbyś w tym roku przyprowadzić innych do Jezusa? Czy pragniesz z oddaniem modlić się za bliskie Ci osoby, a także zachęcać je do poznania Boga poprzez Twoją uprzejmość, dobroć oraz opowiadanie o Panu Jezusie? Czy poprosisz Pana Boga, by postawił na Twej drodze bliźnich, których poprowadzisz do Zbawiciela? „Starając się zdobyć innych dla Chrystusa, polecając w modlitwach ich dusze Bogu, sami zdobywamy Jego łaskę. Serce będzie płonąć boską gorliwością, a życie stanie się poważnym i prawdziwym życiem modlitwy” (E. White).

Obyś doświadczył tego roku tej niezwykłej radości, gdy Bóg odnajdował będzie Swe dzieci nawracając je do Siebie we współpracy z Tobą, drogi przyjacielu. On to uczyni dla Ciebie, więc proś z ufnością. Możesz skorzystać z wręczanych dziś Kart modlitwy, dostępnych także w aktywnej wersji elektronicznej na stronie Diecezji Wschodniej – www.adwentysci.org.pl, by wytrwale modlić się o wybrane osoby oraz aktywnie towarzyszyć im w drodze do poznania Pana Boga jako najlepszego przyjaciela.

 

Z życzeniami Bożej łaski i Jego bliskości każdego dnia

Pastor Piotr Stachurski


Modlitwa ma znaczenie – PDF

KARTA MODLITWY 1

KARTA MODLITWY 2